"โครงการพระสอนศีลธรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี2561"

โครงการพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาสอบถามได้ที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา เบอร์โทร 02-444-6000 ต่อ 1092-5 ในวันเวลาราชการ 
และสามารถแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาใบตอบรับและกำหนดการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง