ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา มมร ได้อำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาปีใหม่ พระพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่กำลังจะมาถึงนี้มายังทุกท่าน