"ประกาศโครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา ประจำปี 2560"

โครงการพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา ได้เปิดการอบรมประจำปี โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2560 (พระสอนใหม่อบรม 2 วัน มีที่พักให้ ฟรี!!!) โดยรายละเอียดสามารถแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาได้ที่ 02-444-6000 ต่อ 1093-95 ท่านสามารถแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาใบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ ณ ตอนนี้